ارسال شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

 

شهر مجموعه ای فرهنگی-کالبدی است که بر اساس نیاز ها، فعالیت ها و رفتار ساکنین آن شکل گرفته است. انسانها بسته به نیازهای فردی یا گروهی خود فعالیت کرده و الگوهای رفتاری خاص خود را عرضه می کنند. فضاها شامل طیف گسترده ای از انواع فضای عمومی تا خصوصی می باشند. به عبارت دیگر هر فعالیت و رفتار، حریم و قلمرو خاص خود را داراست و متقابلاً هر فضا نیز دارای حریم و حرمت خاص می باشد. فضاهای شهری بخشی از فضای باز و عمومی شهرها هستند که به نوعی، تبلور ماهیت زندگی جمعی می باشند؛ یعنی جایی که شهروندان در آن حضور دارند. فضای شهری به عنوان صحنه ای که داستان زندگی جمعی در آن گشوده می شود، فضایی است که به همه مردم اجازه می دهد که به آن دسترسی داشته باشند و در آن فعالیت کنند. در این فضا فرصت آن وجود دارد که برخی مرزهای اجتماعی شکسته شوند و برخوردهای از پیش تدوین نیافته به وقوع پیوندد و افراد در یک محیط اجتماعی جدید با هم اختلاط یابند. این فضا می بایستی توسط یک نهاد عمومی اداره شود. بنابراین شرط اساسی برای اینکه یک فضای عمومی؛ فضای شهری تلقی شود این است که در آن تقابل و تعامل اجتماعی صورت گیرد. فضاهای شهری شامل: ورودی شهرها، ورودی محله ها، گره ها (میدان های شهری، میدان های محلی)، میر ها، خیابان های شهری، بولوارها و پیاده راه ها ، پیاده رو ها و لبه های آب می شود، خصوصیاتی که این فضاها می توانند داشته باشند باعث زیبایی دوچندان شهر و فضای شهری می شوند.
زیبایی شهر، یا به عبارت بهتر ایجاد احساس زیبایی شهر در ذهن شهروند، بیشتر منوط به نوع ارتباط و آگاهی شهروند از فضای شهری است و از طریق این پیوند با فضای شهری، فرد به تدریج به ایجاد خاطرات فردی یا جمعی در فضاهای شهر می پردازد و فضا را مطلوب می انگارد. زمانی که این احساس تعلق به فضا شکل می گیرد، فضای شهری به نوعی زیبایی ذاتی می رسد.
وقتی صحبت از زیباسازی شهر می کنیم در واقع به دو نکته اشاره کرده ایم: یکی ایجاد زیبایی و دیگری حذف و رفع تمام عواملی که موجب بدمنظر شدن و نازیبایی شهر می شود. بسیاری عقیده دارند که مورد دوم مهمتر است زیرا با تحقق آن عامل اول می تواند کارساز باشد. این نیاز به زیبایی جزء ناشناخته ترین نیازها می باشد؛ مازلو معتقد است که این نیاز در بعضی افراد وجود دارد. این گونه افراد با دیدن زشتی(به طریقی خاص) بیمار می شوند و با قرار گرفتن در محیطی زیبا بهبود می یابند این حالت تقریباً بطور عام در کودکان سالم دیده می شود.

عوامل تاثیر گذار بر زیبایی شهر

به دنبال مسائل مطرح شده در زمینه شهر زیبا و زیبایی شهر و همچنین اهمیت شهروندان و تعریف این زیبایی از دید آنها می توان به عوامل زیر در خصوص ایجاد و شکل گیری یک شهر زیبا که از مهمترین عوامل آن می تواند شکل گیری خاطره باشد اشاره کرد:
  • فرم شهر یا محیط :
  • انسان همواره در ارتباط با محیط اطراف خود است. انسان در برخورد با محیط شهری با انبوهی از اطلاعات در زمینه های مختلف روبه رو است و می تواند اطلاعات را برداشت، اندازه گیری، توضیح و شمارش کند. این اطلاعات معرف مشخصات واقعی شهر و واقعیت های موجود در محیط می باشند. فضای شهری به مثابه حوزه رویدادهایی است که حاوی اطلاعات مختلف می باشد و این اطلاعات مربوط به واقعیت های موجود در محیط است. تمامی این اطلاعات در مجموع به فرم شهر معروفند. منظور از فرم شهر در اینجا “کلیه عناصر محیطی است که انسان به طور بالقوه می تواند در ارتباط با آن قرار بگیرد”. بنابراین کلیه اطلاعات واقعی در محیط شهر”فرم شهر” نامیده می شود. عناصر تشکیل دهنده فرم شهر می تواند مادی یا غیر مادی باشند. به همین خاطر کلیه جنبه های عملکردی، اقتصادی، اجتماعی، ارتباطی و کالبدی یک محیط یا شهر را شامل می گردد. نورپردازی شهر یکی از فرم های شهر می باشد.
  • منظر شهری:
  • از یک منظر خوب وقتی باخبر می شویم که آن را مشاهده کنیم. ما طبیعت، کوهها، زمینهای پست و بلند، جنگل ها، بدنه های سبز، فضاهای انسانی و … را می ستاییم. گر چه منظر شهری هیچ وقت کامل نبوده و نخواهد بود، ولی پهلوی هم گذاری اجزای سازنده آن، ساختمان ها، خیابان ها و فضاهایی که در فرم و شکل فضایی آن موثر هستند، به مثابه جمله ای است که دارای ساختار علمی بوده و معنی کامل وقتی از آن استنتاج می شود که قواعد و ارتباط لازم بین کلمات مراعات شده باشد. جدایی این اجزاء از یکدیگر بدون معنی و مفهوم بوده و مانند تابلوهایی است که در یک نمایشگاه به صورت مجزا به نمایش گذارده شده باشند، به عبارت دیگر در نظر مردمی که در آن به زندگی و کار مشغول هستند، محیط شهر فضایی است فاقد سرزندگی، تحرک و جنب و جوش که لازمه یک منظر خوب شهری است. به طور کلی می توان گفت که یکی از عوامل بسیار مهم تشکیل دهنده منظر شهری مبلمان شهری می باشد.
  • مبلمان شهری به صورت متحرک یا ثابت امکان کار بیشتری جهت استقرار در نقاط مختلفی از فضا داشته و از این حیث می شود آنها را جدا از کارکردشان به عنوان عناصر طراحی هم قلمداد نمود. مبلمان های شهری به لحاظ فرم، شکل، جنس، رنگ، اندازه و ابعاد و کیفیت های کارکردی در تلقی کلی از فضا و نحوه استفاده از آن تاثیر گذارند. مبلمان ها از طریق ترکیب خاص با سایر موارد مذکور در کلیت فضایی، اساسی ترین وجه آن می باشند. یکی از مهمترین فضاهای شهری که مبلمان آن بسیار مهم می باشد پارک ها هستند.
اصولاً پارکها مجموعه ای از فضاهای سخت و فضاهای سبز می باشند که هر یک بعنوان مکمل دیگری عمل می کند. بطورکلی فضاهای سخت شامل مبلمان ، عناصر معماری، کف سازیها و غیره بوده و تابعی از ویژگیهای و اصول معماری پارک می باشد که بایستی دقیقاً در مراحل طراحی پارک به آنها توجه شده و براساس نوع عملکرد آنها مقادیر مناسب آن برآورد گردد.
لازم به ذکر است که کلیه ی فضاهای سخت طراحی شده، بایستی از لحاظ فرم عملکرد متناسب با کارکرد و گروه سنی استفاده کنندگان از پارکها بوده و هر کدام از اصول مخصوص به خود تبعیت کند. بعنوان مثال طراحی انواع مبلمان و حتی معماری یک پارک ویژه کودکان با یک پارک شهری که مورد استفاده ی طیفهای سنی زیادی قرارداد متفاوت می باشد. حضور قوی و مداوم افراد از گروه های مختلف موجب سرزندگی فضا می شود. تنوع افراد، رفتارها، کاربری ها و فعالیت ها میتواند از مهمترین عوامل تقویت سرزندگی باشد. بسیاری از فضاهای شهری فضاهایی هستند که در مقیاس شهری عمل می نمایند و شادابی را در تمام شهر به جریان می اندازد . طبیعی است که اکثر شهروندان توقع سر زندگی را از چنین فضایی داشته باشند. یکی از راه های ایجاد سرزندگی شهری نورپردازی جذاب و پویای المان های شهری و مبلمان پارک می باشد.
– مبلمان پارک شامل شامل موارد زیر می باشد:
– نیمکت
– زباله دان
– تابلوهای راهنما، اطلاعات
– پایه های مخصوص روشنایی
– دروازه های ورودی و خروجی
– فضاهای خصوصی و خلوت
– گلدان و گلجای
* پایه چراغ پارکی
 چراغ های پارکی دارای تنوع هستند و رنگ های مختلف دارند. به همین دلیل مورد توجه همگان در فضاهای شهری و پارکی قرار گرفته اند . یکی از ویژگی های این نوع چراغ ها این است که از آن ها میتوان در مکان ها و فضاهای مختلف استفاده کرد.
در عصر جدید زیبا ساختن پارک ها و اماکن تفریحی بسیار مهم است . روشن ساختن پارک ها و تفرجگاه ها یکی از عناصر مهم این کار است . در این مرحله از چراغ های پارکی که انواع مختلفی دارند استفاده میشود. چراغ های پارکی علاوه بر رفع نیاز شهر به روشنایی به زیبا سازی فضای شهری هم کمک می کند.
چراغ های پارکی یک چراغ با طراحی ابتکارانه و خلاقانه است که این ویژگی ها باعث این شده است این چراغ ها به چراغ مناسب برای فضای سبز و پارک ها جهت زیبا سازی تبدیل شوند.از این چراغ ها میتوان در مکان های مختلف مانند : پارک ها(که مخصوص این فضا ساخته میشوند) ، جاده ها ، راه ها و … استفاده میشود.
چراغ هاي پاركي به دليل تنوع بیشماری که در چراغ های پارکی وجود دارد متناسب با تمام سلیقه ها می توان از آن استفاده نمود ، تنوع و زیبایی موجود در چراغ های پارکی سبب شده تا در مراکز و ارگان های مختلف  مورد توجه مراکز شهری ، شهرداری و …  قرار گیرند ، لازم به ذکر است که از چراغ های پارکی علاوه بر استفاده در موقعیت سازمانی و دولتی ، در اماکن خصوصی از جمله منازل شخصی ، باغ ها و یا ویلاهای شخصی  ،باغ های مورد استفاده در مجالس و جشن های مختلف می توان استفاده نمود .
پایه چراغ های پارکی در طرح های مختلف به کار می رود و از جمله علت های آن می توان به عدم نفوذ پذیری در برابر گرد و غبار ، ورود حشرات اشاره نمود بنابراین در نظر گرفتن زیبایی در طراحی چراغ های پارکی یکی از مواردی می باشد که در طراحی اینگونه چراغ ها مورد توجه قرار می گیرد و مورد دیگری اینکه اینگونه چراغ ها می بایست دارای مشخصات فنی و کیفی به نحو مطلوب باشد به گونه ای که تمام خصوصیات یک چراغ که در مراکز عمومی و خصوصی استفاده می شود را دارا باشد .
چراغ های پارکی از زمانی که بحث زیبا سازی و امنیت شهر ها اهمیت پیدا کرد مهم وقابل باز نگری شد چرا که چراغ های پارکی تاثیر مستقیمی در زیبا سازی شهر ها دارن چون با زیبا ومتنوع شدن چراغ های پارکی فضای پارک ها زیباشده وشهری که پارک ها درآن قراردارند نیز زیبا می شوند  اما بحث امنیت شهر ها و پارک که از الویت بیشتری وب الاتری نسبت به زیباسازی برخوردار است که این امر با روشن سازی مناسب در خیابان ها و پارک ها توسط چراغ های پارکی انجام می پذیرد.
چراغ های پارکی نوع های گوناگونی دارند که برای زیبا ساختن پارک ها مورد استفاده قرار می گیرند تا فضای پارک را حتی در شب نیز روشن و مناسب نمایند .
 سبک جدید چراغ های پارکی استفاده از چراغ های پارکی نورانی می باشد که با توجه به بکار رفتن LED های ۱۲ ولت  و ساطع شدن نور از بدنه به همراه لامپ به صرفه بودن هزینه آن استفاده از این چراغ های پارکی در حال رواج  پیدا کردن است. از دیگر مزیت های این نوع پایه چراغ امکان تغییر رنگ بدنه آن به ۱۶ رنگ مختلف و نیز امکان تغییر رنگ آن و رقص نور بر روی آن می باشد.
چراغ های پارکی علاوه بر این که دارای زیبایی بسیار زیادی هستند ، میتوانند در رنگ های مورد نظر توسط مسئولین شهر سازی بکارگرفته شود و تهیه بشوند و این متغیر بودن نور چراغ های پارکی به نوبه خود امری بسیار مهم است .
 استفاده از چراغ های پارکی خورشیدی در پارک ها بسیار به صرفه بوده و جنس قابل بازیافت پلی اتیلن بکار رفته در آن با محیط زیست نیز مهربان تر می باشد، میتوانیم از این سیستم روشنایی در همه جای کشورمان ایران استفاده نماییم زیرا مقاومت بالایی نسبت به شرایط محیطی از قبیل رطوبت و تابش نور خورشید می باشد.
دسته :

از مطالب مشابه این مطلب دیدن کنید.

ارسال دیدگاه

یوسف آباد ، خیابان فتحی شقاقی ، نرسیده به خیابان ولیعصر (عج) ، ساختمان دریای نور ، پلاک 3 ، طبقه چهارم ، واحد 11
021-88558165